Barn i behov av särskilt stöd i förskolan – resurs

särskilt stöd, resurs

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan – resurs

Även om det inte finns några särskilda krav på vad ett förskolebarn ska kunna vid vissa åldrar, är lärande och utveckling en viktig del i läroplanen. Barn som har behov av särskilt stöd, har enligt skollagen rätt att få hjälp på förskolan.

Eftersom vissa funktionsnedsättningar, som till exempel adhd, DAMP och autism, kan vara svåra att upptäcka och näst intill omöjliga att diagnosticera hos små barn, är det viktigt att både du som förälder och pedagogerna i förskolan är uppmärksamma, för att barn med svårigheter ska få den hjälp de behöver. Det kan handla om att talet inte kommer igång ordentligt eller att barnet har svårigheter med samspel i sociala situationer. Viktigt att veta är att det inte krävs en diagnos för att få hjälp, även om det kan kännas svårare att ställa krav utan diagnos.

Om du och/eller pedagogerna upptäcker att ditt barn har behov av särskilt stöd i verksamheten, tar ni kontakt med förskolechefen, som är ansvarig för att utreda behovet och ordna extra resurser. Du har som förälder rätt att vara med och utforma en plan för barnets särskilda stödinsatser.

Vissa barn behöver stöd under hela tiden i förskolan i form av en resursperson. Andra behöver hjälp med vissa delar i utvecklingen. Ibland kan det även krävas en extra resurs vid medicinska besvär, som till exempel diabetes.

Om ditt barn är diagnosticerad med en omfattande och varaktig psykisk eller fysisk funktionsnedsättning har du även stöd i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen finns som ett komplement till andra lagar och är till för att garantera en god livskvalitet för barnet.

Text: Jessika Nilsson

Kommentera inlägget