Föräldrasamverkan i förskolan

 Föräldrasamverkan i förskolan

Föräldrasamverkan i förskolan

Det finns olika sätt för föräldrarna att ta del av vad som händer på dagarna, det kan handla om veckobrev, föräldramöten, utvecklingssamtal och inte minst samtalen med pedagogerna vid dagens slut.

Hur har dagen varit?

Alla föräldrar är olika, en del vill veta allt som har hänt med barnet under dagen och en del känner sig nöjda med att barnet mår bra och har haft en bra dag. Därför är det viktigt att du ställer de frågor som just du vill ha svar på. Viktigt att tänka på är att det kanske inte alltid är läge att ställa massor av frågor vid hämtning eftersom barnen som är kvar behöver ha pedagogernas uppmärksamhet. Om du som förälder känner att det är något som du vill veta men som inte hinns med vid hämtning, är det bra att höra med pedagogen om det finns möjlighet att ringa lite senare när det är lugnare på avdelningen.

Hur går det för barnet i förskolan?

För att du ska få veta hur ditt barn utvecklas i verksamheten har du och ditt barns förskollärare ett utvecklingssamtal varje termin. Mötet är till för att ni gemensamt ska komma fram till hur barnets utveckling kan främjas, ofta ges förslag på vad som kan vara bra att arbeta på hemma respektive i förskolan. För mindre barn kan det till exempel handla om att lära sig att äta med bestick. Det finns inga krav på vad ditt barn bör kunna, men samtalet ger en bild av vad barnet är bra på och vad som kan behöva lite extra uppmärksamhet.

Vilka planer finns det för gruppen?

Varje termin erbjuds också ett föräldramöte där alla föräldrar och pedagoger samlas. Här får ni reda på hur gruppen fungerar och vad som planeras under terminen. Det kan handla om allt ifrån vilka teman som gruppen kommer att arbeta med till vad föräldrarna har för åsikter om matsäck vid utflykter. Föräldramötet är också ett bra tillfälle att lära känna de andra barnens föräldrar och ofta går det bra att ta sig en titt på barnens teckningar och andra alster.

Hur kan jag påverka verksamheten?

Många förskolor har ett föräldraråd som är till för att skapa en stark kommunikation mellan förskolan och föräldrarna. Rådet består ofta av två föräldrarepresentanter från varje avdelning, förskolechefen och arbetsledarna från de olika avdelningarna. På föräldrarådsmöten diskuteras ofta praktiska frågor som utformning av skolgård och leksaker och eventuella fixardagar. Om du vill påverka förskolans ledning i någon fråga kan det vara bra att gå via föräldrarådet.

Får jag vara med en dag på förskolan?

De flesta förskolor uppskattar engagerade föräldrar som gärna vill ha en inblick i barnens vardag, därför går det ofta bra att få vara med i verksamheten en dag. Första tiden efter inskolning brukar det dock inte tillåtas eftersom barnen kan känna sig förvirrade av att en förälder är på plats när deras egen inte är där. Fråga gärna pedagogerna hur de brukar göra på ditt barns förskola. När förskolegruppen ska på utflykt är det ofta extra uppskattat att få hjälp av en förälder.  

Text: Jessica Nilsson

Kommentera inlägget